Početna strana
Ponuda, cjenik
Baza znanja
Nove inačice
Druge stranice
Foto galerija
Kontakt
Email Mepečat

 

 

UPUTE ZA INSTALACIJU PROGRAMA "TRGOVINA NA VELIKO I MALO" (TG)

==============================================================

 

 

Napomena: Ove upute namijenjene su poznavateljima PC racunala.

          (Upute vrijede i za programe TV, TM, TF i TN.)

 

 

POGLAVLJA:

 

   I. OPCENITO O PROGRAMU

  II. PRESNIMAVANJE SA DISKETE

 III. PODESAVANJE SUSTAVA ZA DOS

  IV. PODESAVANJE SUSTAVA ZA WINDOWS 95/98

   V. PODESAVANJE SUSTAVA ZA WINDOWS ME

  VI. PODESAVANJE SUSTAVA ZA WINDOWS NT/2000/XP

 VII. KONFIGURACIJA PROGRAMA

VIII. DODATNE POSTAVKE U DATOTECI AUTOEXEC.BAT

  IX. ESC NAREDBE ZA STAMPACE

   X. KAKO STUPITI U KONTAKT SA AUTORIMA

 

 

 

I. OPCENITO O PROGRAMU

======================

 

Program "Trgovina na veliko i malo" obuhvaca vise medjusobno povezanih

dijelova:

 

I.1. Veleprodaja s mogucnosti skadistenja roba i materijala ne samo

     trgovacke robe za trgovinu na veliko, nego i repromaterijala

     za servise, proizvodnju, sitni inventar i sl.

I.2. Robna maloprodaja sa stanjem na skladistu (i financijsko i kolicinsko

     zaduzenje robe), mogucnost rada na POS

I.3. Financijska maloprodaja sa samo financijskim zaduzenjem trgovine

I.4. Normativi sa sastavnicama za proizvodnju, gradjevinu i ugostiteljstvo

I.5. Carinsko skladiste tipa "D" (za sada jos nedovrseno)

I.6. Prijenos podataka prema drugim programima (racunovodstvo: GK, SK,

     FK; maloprodaja: MA; virmani: VR, FK; naljepnice: WinLabel)

 

Uz program se isporucuje i program NEWTG koji sluzi za otvaranje novih

knjiga.

 

Tehnicki minimum racunala potreban za pokretanje programa je bilo koje

PC-kompatibilno racunalo s Intel 386 kompatibilnim procesorom, 4 MB RAM,

6 MB slobodnog prostora na tvrdom disku i DOS-om verzije 6.0 ili novijem.

 

Operativni minimum racunala koji zadovoljava vodjenje knjiga za jednu

firmu i za do cca 3.000 stavaka knjizenja je PC-kompatibilno racunalo

s procesorom 486DX4 ili 586, 100 MHz ili vise, 8 MB RAM, DOS 6.x i

QEMM 7.x ili noviji, ostalo kao u prethodno navedenoj konfiguraciji.

 

Operativni optimum racunala za koristenje programa je PC-kompatibilno

racunalo s Pentium, 686 ili boljim procesorom, 16 MB RAM, DOS 6.x i

QEMM 7.x (ili noviji) ili Windows 95/98/ME/2000/XP, ostalo kao u prethodno

navedenoj konfiguraciji.

 

Korisnik moze u programu izabrati format papira prema kojem se

formiraju izlistanja: perforirani papiri 234 mm x 12", 321 mm x 8"

i 380 mm x 12", te pojedinacni listovi A4. Mogu se koristiti Epson ESC/P

kompatibilni (matricni, ink-jet ili laserski) printeri ili Hewlett

Packard PCL kompatibilni (ink-jet ili laserski) printeri. Program

se NE MOZE korisiti s IBM kompatibilnim printerima. Na primjer,

Canon ink-jet printeri obicno tvornicki dolaze podeseni na tzv.

Canon mode koji nije Epson ESC/P vec je IBM Proprinter kompatibilan.

U tom slucaju printeru treba promijeniti tvornicki default u Epson

mode. Nasa slova u printerima moraju biti ugradjena (tzv. hardware-ski).

To sto se nasa slova stampaju iz Windows programa ne znaci da su

i ugradjena u printer (Windows programi "crtaju" slova, pa printer

uopce ne mora imati ugradjena slova).

 

Program je do sada testiran na svim verzijama MS-DOS-a i PC-DOS-a od

verzije 5.x do 7.x (PC-DOS), te Windows 95, 98, ME, NT 4.0 SP6, 2000, XP.

Od LAN software-a testirani su Windows for Workgroups 3.11 CE, Windows

95/98/ME, Windows NT/2000/XP, Lantastic 6.x, Lantastic 7.x i Novell

Netware 3.1x. U praksi se pokazalo da je na radnim stanicama (tj. i na

racunalima koja nisu povazana u LAN) na kojima je operativni sustav DOS

prakticno OBAVEZNO koristenje programa QEMM 7.x ili novijeg zbog gresaka

u XMS/VCPI protokolima kod koristenja Microsoft-ovih HIMEM.SYS, EMM386.EXE

i SMARTDRV.EXE. Kod Windows-a nema takovih ogranicenja (ne preporuca se

koristenje QEMM-a).

 

Ako se program instalira na Windows 95 OSR2 s hard diskom formatiranim

u FAT32 sustavu, tada se programu smije pristupati samo tako da se

postavi ikona na desktop, ili iz MS-DOS Prompt-a. Nikako restartanjem

racunala u MS-DOS modu ili direktnim startanjem racunala u MS-DOS 7.0

putem deklaracije Boot GUI=0 u datoteci MSDOS.SYS. To se odnosi samo

na prve podverzije OSR2, ali je ispravljeno u konacnim verzijama

Windows 95 OSR2, kao i u Windows 98 i Windows 98 SE.

 

 

 

II. PRESNIMAVANJE SA DISKETE

============================

 

Na disketi se nalaze dvije kljucne datoteke:

 

Za presnimiti program sa diskete potrebno je izvrsiti program

INSTALL.EXE. Tj. na DOS promptu treba otkucati A:INSTALL i pritisnuti

tipku Enter. U Windows 95/98/ME okruzenju jedan od nacina je da se misem

klikne na dugme Start, zatim se izabere opcija Run i onda se ukuca

A:INSTALL te pritisne tipka Enter. (Prethodno je pretpostavljeno da

se disketa nalazi u disk jedinici A:.)

 

Ako na racunalu postoji vise logickih tvrdih diskova (ne samo C:),

program ce upitati na koji tvrdi disk treba provesti instalaciju.

Na izabranom tvrdom disku treba biti barem 6 MB slobodnog prostora.

Program ce formirati katalog \TG i u njega dearhivirati potrebne

datoteke (programske i druge). Instalacija NECE uspjeti ako na

izabranom tvrdom disku vec postoji katalog \TG i u njemu vec

postoje datoteke. Tijekom instalacije, program ce na tvrdi disk

snimiti datoteku TG.BAT i to tako da se nalazi u PATH-u te da se

program moze pozivati samo s TG i Enter. Tijekom instalacije program

ce provjeriti da li u datoteci CONFIG.SYS postoji deklaracija

FILES=xxx sa xxx od najmanje 240. U protivnom ce program dodati

deklaraciju FILES=240 i na kraju instalacije predloziti reset

racunala. (Izmjene u datotekama CONFIG.SYS i AUTOEXEC.BAT nastupaju

tek po ponovnoj inicijalizaciji racunala.) Ako je u datotekama

CONFIG.SYS i AUTOEXEC.BAT definirano vise razlicitih konfiguracija,

tada preporucamo da prije instalacije sami uredite navedene

datoteke prema uputama u poglavljima III. ili IV.

 

Tijekom instalacije korisnik moze izabrati katalog u kojeg ce

program biti instaliran, kao i naziv glavne programske datoteke.

Naziv programske datoteme MORA pocinjati slovima TG, a ime kataloga

je dobro staviti identicno nazivu programa.

 

Po instalaciji program se poziva tako da se na DOS promptu ukuca

TG i pritisne tipka Enter. (Za Windows 95/98/ME moze se postaviti ikona

na desktop, upute u poglavlju IV.) Prilikom prvog poziva, program

kreira inicijalne baze podataka, a nakon toga mozda ce se ukazati

potreba dodatne konfiguracije zbog vrste printera, rasporeda nasih

slova i sl. (poglavlje VII.).

 

 

 

III. PODESAVANJE SUSTAVA ZA DOS

===============================

 

Slijedece upute namijenjene su koristenju programa na racunalima

(radnim stanicama) na kojima je temeljni operacijski sustav MS-DOS

ili PC-DOS verzije 6.x ili noviji. U praksi se pokazalo da je XMS/VCPI

host koji sastavni dio DOS-a navedenih verzija (datoteke HIMEM.SYS i

EMM386.EXE) vrlo nepouzdan, poglavito u kombinaciji s disk-cache

programom SMARTDRV.EXE koji je takodjer sastavni dio DOS-a. Stoga

ne preporucamo koristenje programa TG na racunalima na kojima nije

instaliran Quarterdeck QEMM386 (QEMM) i to verzije 7.x ili noviji.

Koristenje DOS-a verzije manje od 6.0, kao i QEMM verzije manje od

7.0 NE PREPORUCAMO.

 

U vecini slucajeva, program ce biti zadovoljavajuce operativan samim

postupkom instalacije sa diskete (poglavlje II.). No, dodatnim

optimizacijama moguce je primjetno povecati brzinu rada. Preporucamo

da to napravite prije same instalacije programa.

 

Program TG nije real-mode program. Program je tzv. protected-mode

program i za rad zahtijeva najmanje 2 MB slobodnog extended RAM-a

po DPMI ili VCPI ili XMS protokolima (optimalno barem 5 MB RAM-a).

Cilj ovih optimizacija je osigurati sto vecu kolicinu slobodnog

extended RAM-a, a pri tome rezervirati optimalnu kolicinu RAM-a

za disk-cache i sto vecu kolicinu slobodnog RAM-a u prvih 640 kB.

Opcenito, navedene optimizacije ce koristiti vecini programa na

racunalu, tj. moze stetiti samo programima koji eksplicitno

zahtijevaju postojanje expanded RAM-a.

 

 

 

III.1. PRIMJER BEZ QEMM-a

-------------------------

 

Jos jednom: ovu kombinaciju NE PREPORUCAMO, ali moze posluziti za

demonstracijske potrebe. Napomena: za optimizaciju koristenja

RAM-a nije narocito mudro korisititi DOS-ov program MEMMAKER.

U primjerima se podrazumijeva da je DOS u katalogu C:\DOS i da

su Windows-i u katalogu C:\WINDOWS.

 

 

Primjer datoteke CONFIG.SYS, pojednostavljeno:

----------------------------------------------

 

C:\DOS\HIMEM.SYS

C:\DOS\EMM386.EXE NOEMS RAM X=A000-C7FF

DOS=HIGH,UMB

FILES=230

DEVICEHIGH=C:\DOS\DISPLAY.SYS CON=(EGA,437,1)

 

 

Prvi red: "C:\DOS\HIMEM.SYS" - ucitava se XMS manager, ako je na racunalu

DOS 6.0 i Windows for Workgroups 3.11, tada je bolje staviti:

"C:\WINDOWS\HIMEM.SYS".

 

Drugi red: "C:\DOS\EMM386.EXE NOEMS RAM X=A000-C7FF" - ucitava se EMM, VCPI

i UMB manager. Opcijom "NOEMS" se iskljucuje EMM protokol, opcijom "RAM"

se ukljucuje UMB memorija, a opcijom "X=A000-C7FF" se zabranjuje koristenje

memorije koju obicno zauzima VGA graficka kartica. Ukoliko je racunalo

u mrezi (Lantastic, Novell) i/ili ako se ucitavaju pogonski programi za

CD-ROM drive, tada se na vecini racunala moze staviti:

"C:\DOS\EMM386.EXE NOEMS RAM X=A000-AFFF I=B000-B7FF X=B800-C7FF"

Ako je na racunalu DOS 6.0 i Windows for Workgroups 3.11, tada je bolje

staviti: "C:\WINDOWS\EMM386.EXE ...".

 

Treci red: "DOS=HIGH,UMB" - racunalo ce korisiti UMB i prvih 64 kB

iznad 1 MB RAM-a.

 

Cetvrti red: "FILES=230" - dozvoljeno je istovremeno otvaranje do 200

datoteka. Ako ce se racunalu pristupati preko LAN-a, tada ovdje

slobodno staviti: "FILES=250".

 

Peti red: "DEVICEHIGH=C:\DOS\DISPLAY.SYS CON=(EGA,437,1)" - priprema

pogonskog programa za prikaz nasih slova na ekranu. Navedeni parametri

odgovaraju koristenju CP 852 (Latin II). Prema potrebi staviti druge

parametre ili potpuno izostaviti ovaj red.

 

Ako je na racunalo instaliran Windows for Workgroups, tada ce tu jos biti

i red slican "DEVICE=C:\WINDOWS\IFSHLP.SYS". Deklaraciju "DEVICE" treba

promijeniti u "DEVICEHIGH".

 

Ako je na racunalu instaliran CD-ROM drive, tada se u CONFIG.SYS

najvjerojatnije poziva pogonski program za CD_ROM. Deklaraciju "DEVICE"

treba promijeniti u "DEVICEHIGH".

 

Ako postoji deklaracija "DEVICE=C:\DOS\SETVER.EXE", obicno ne sluzi

nicemu (moze se izbrisati).

 

 

Primjer datoteke AUTOEXEC.BAT, pojednostavljeno:

------------------------------------------------

 

@ECHO OFF

PATH C:\DOS;C:\UTIL;C:\WINDOWS;C:\BAT

LH C:\DOS\SHARE.EXE /L:500 /F:6000

LH C:\DOS\SMARTDRV.EXE A- B- /N /V 1024 1024

MODE CON CP PREP=((852) C:\DOS\EGA.CPI)

MODE CON CP SEL=852

LH C:\DOS\KEYB YU,,C:\DOS\KEYBOARD.SYS

SET TEMP=C:\TEMP

SET CLIPPER=E000

CLS

 

 

Prvi red: "@ECHO OFF" - iskljucuje se echo naredbi na ekranu.

 

Drugi red: "PATH C:\DOS;C:\UTIL;C:\WINDOWS;C:\BAT" - PATH vec prema

potrebi (ovisno o programima instaliranima na racunalu).

 

Treci red: "LH C:\DOS\SHARE.EXE /L:500 /F:6000" - ucitava se locking

manager. Ovaj je red OBAVEZAN bez obzira da li je racunalo povezano u

LAN ili ne. Vrijednosti u parametrima "/L:" i "/F:" ne bi trebale biti

manje od navedenih (ako se parametri uopce ne postave, default je manji

od navedenih vrijednosti). Ako se koristi Lantastic, ovaj red mora biti

PRIJE no sto se pocne ucitavati Lantastic. Jos jednom: SHARE.EXE je

obavezan, bez obzira da li je instalirana mreza i bez obzira na vrstu

instalirane mreze.

 

Cetvrti red: "LH C:\DOS\SMARTDRV.EXE A- B- /N /V 1024 1024" - ucitava se

disk-cache program. Ako je na racunalu DOS 6.0 i Windows for Workgroups

3.11 tada treba staviti "LH C:\WINDOWS\SMARTDRV.EXE ...". Parametrima

"A- B-" je odredjeno da se cache ne odnosi na floppy-je. Parametrima

"/N /V" je odredjeno da se cache-ira i upisivanje (ne samo citanje), te

da se tijekom inicijalizacije ispisuju informacije. Parametrima

"1024 1024" se definira kolicina koristenog RAM-a i optimalna je kod

racunala s 8 MB RAM-a. Ako je u racunalu samo 4 MB RAM-a, tada staviti

"256 256", a ako je u racunalu 16 MB staviti "2048 2048". Ako se koristi

Lantastic, tada ovaj red treba biti NAKON sto se ucita Lantastic. Ako

se ucitava pogonski program za CD-ROM (MSCDEX), tada ovaj red treba biti

nakon MSCDEX, primjer:

 

LH C:\DOS\SHARE.EXE /L:500 /F:6000

CALL C:\LANTASTI\STARTNET.BAT                   ; ako se koristi Lantastic

LH C:\DOS\MSCDEX /D:NESTO                       ; ako je ugradjen CD-ROM

LH C:\DOS\SMARTDRV.EXE A- B- /N /V 1024 1024

 

Peti, sesti i sedmi red: "MODE ..." i "LH KEYB ..." - definiraju se nasa

slova na ekranu i raspored nasih slova na tastaturi prema CP 852 (Latin II).

Prema potrebi zamijeniti s drugim parametrima i/ili programima.

 

Osmi red: "SET TEMP=C:\TEMP" - kako je DOS-ov default da TEMP katalog bude

C:\DOS, dobro je formirati katalog C:\TEMP i "proglasiti" ga TEMP katalogom

na ovaj nacin. Naravno, ovo je opci savjet i nema veze s programom TG.

 

Deveti red: "SET CLIPPER=E000" - ako na racunalu postoje programi pisani

u Clipper-u verzije Summer '87 ili 5.0x, tada treba staviti ovaj red (inace

ga treba izostaviti). Ako vec postoji red "SET CLIPPER= ..." tada treba

dodati "E000". Na primjer, vec postoji "SET CLIPPER=F45" i treba ga

promijeniti u "SET CLIPPER=F045;E000". Ako postoji "SET CLIPPER"

deklaracija s parametrima "R" i/ili "V" to moze drasticno degradirati

izvodjenje programa TG, pa to treba izbrisati (ali tada nece raditi

programi zbog kojih su te deklaracije stavljene).

 

Deseti red: "CLS" - po zavrsetku se brise ekran.

 

Ako je na racunalu instaliran Windows for Workgroups i povezan u LAN,

tada je obicno u prvom redu datoteke AUTOEXEC.BAT deklaracija

"C:\WINDOWS\NET /START". Treba joj na pocetku dodati "LH ", na primjer:

"LH C:\WINDOWS\NET /START".

 

Ako se koristi Lantastic, tada je uobicajeno da se Lantastic ucitava

pozivom na STARTNET.BAT koja se obicno nalazi u katalogu \LANTASTI.

U toj datoteci treba dodati "LH " na pocetku redova u kojima se

pozivaju programi Lantastic-a: AILANBIO, REDIR, SERVER.

 

 

 

III.2. PRIMJER S QEMM-om

------------------------

 

Jos jednom: kod koristenja DOS-a PREPORUCAMO koristenje QEMM-a

verzije 7.x ili novije.

 

Prethodno treba obaviti optimizaciju kao kada se ne koristi QEMM

(poglavlje III.1.). Zatim se sa QEMM disketa instalira sam QEMM

(obicno treba pozvati program A:INSTALL i pritisnuti Enter).

Po instalaciji QEMM-a u datoteci CONFIG.SYS preporucamo izbrisati

red u kojem se poziva DPMI manager (QDPMI.SYS), a u redu u kojem

se poziva QEMM (QEMM386.SYS) iza samog "QEMM386.SYS" dodati

opciju " NOEMS ". Potom ponovo obaviti optimizaciju pozivom na

program OPTIMIZE (i pritiskom na tipku Enter).

 

 

 

IV. PODESAVANJE SUSTAVA ZA WINDOWS 95 I 98

==========================================

 

Slijedece upute namijenjene su koristenju programa na racunalima

(radnim stanicama) na kojima je temeljni operacijski sustav Windows 9x.

U pravilu NE PREPORUCAMO instalaciju Windows 9x operacijskog sustava

na racunala sa manje od 16 MB RAM-a. Windows 9x kao operacijski sustav

(nevezano uz program TG) optimalno rade na najmanje 16 MB RAM-a i s

Pentium-level procesorima.

 

U vecini slucajeva, program ce biti zadovoljavajuce operativan samim

postupkom instalacije sa diskete (poglavlje II.). No, dodatnim

optimizacijama moguce je primjetno povecati brzinu rada. Preporucamo

da to napravite prije same instalacije programa.

 

Ako se program instalira na Windows 95 OSR2 s hard diskom formatiranim

u FAT32 sustavu, tada se programu smije pristupati samo tako da se

postavi ikona na desktop, ili iz MS-DOS Prompt-a. Nikako restartanjem

racunala u MS-DOS modu ili direktnim startanjem racunala u MS-DOS 7.0

putem deklaracije Boot GUI=0 u datoteci MSDOS.SYS.

 

Program TG nije real-mode program. Program je tzv. protected-mode

program i za rad zahtijeva najmanje 2 MB slobodnog extended RAM-a

po DPMI ili VCPI ili XMS protokolima (optimalno barem 5 MB RAM-a).

Cilj ovih optimizacija je osigurati sto vecu kolicinu slobodnog

extended RAM-a, a pri tome rezervirati optimalnu kolicinu RAM-a

za disk-cache i sto vecu kolicinu slobodnog RAM-a u prvih 640 kB.

Opcenito, navedene optimizacije ce koristiti vecini programa na

racunalu, tj. moze stetiti samo programima koji eksplicitno

zahtijevaju postojanje expanded RAM-a.

 

U primjerima se podrazumijeva da se Windows 95/98 nalazi u katalogu

C:\WINDOWS.

 

 

Primjer datoteke CONFIG.SYS, pojednostavljeno:

----------------------------------------------

 

C:\WINDOWS\HIMEM.SYS

C:\WINDOWS\EMM386.EXE NOEMS RAM X=A000-C7FF

DOS=HIGH,UMB

FILES=230

DEVICEHIGH=C:\WINDOWS\COMMAND\DISPLAY.SYS CON=(EGA,,1)

 

 

Prvi red: "C:\WINDOWS\HIMEM.SYS" - ucitava se 16-bit XMS manager.

 

Drugi red: "C:\WINDOWS\EMM386.EXE NOEMS RAM X=A000-C7FF" - ucitava se 16-bit

EMM, VCPI i UMB manager. Opcijom "NOEMS" se iskljucuje EMM protokol, opcijom

"RAM" se ukljucuje UMB memorija, a opcijom "X=A000-C7FF" se zabranjuje

koristenje memorije koju obicno zauzima VGA graficka kartica. Ukoliko je

racunalo u mrezi (Lantastic - DOS client) i/ili ako se ucitavaju pogonski

programi za CD-ROM drive za DOS, tada se na vecini racunala moze staviti:

"C:\DOS\EMM386.EXE NOEMS RAM X=A000-AFFF I=B000-B7FF X=B800-C7FF".

Naravno, bolje je

 

Treci red: "DOS=HIGH,UMB" - racunalo ce korisiti UMB i prvih 64 kB

iznad 1 MB RAM-a.

 

Cetvrti red: "FILES=230" - dozvoljeno je istovremeno otvaranje do 230

datoteka. Ako ce se racunalu pristupati preko LAN-a, tada ovdje

slobodno staviti: "FILES=250".

 

Peti red: "DEVICEHIGH=C:\WINDOWS\COMMAND\DISPLAY.SYS CON=(EGA,437,1)" -

- priprema pogonskog programa za prikaz nasih slova na ekranu. Navedeni

parametri odgovaraju koristenju CP 852 (Latin II). Prema potrebi staviti

druge parametre ili potpuno izostaviti ovaj red.

 

Ako je na racunalu instaliran CD-ROM drive i zeli se da CD-ROM bude dostupan

i za DOS programe kada se racunalo restarta u MS-DOS modu, tada se u CONFIG.SYS

najvjerojatnije poziva pogonski program za CD_ROM. Deklaraciju "DEVICE"

treba promijeniti u "DEVICEHIGH".

 

 

Primjer datoteke AUTOEXEC.BAT, pojednostavljeno:

------------------------------------------------

 

@ECHO OFF

PATH C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\COMMAND;C:\UTIL;C:\BAT

LH C:\WINDOWS\COMMAND\SHARE.EXE /L:500 /F:6000

LH C:\WINDOWS\SMARTDRV.EXE A- B- /N /V 1024 1024

MODE CON CP PREP=((852) C:\DOS\EGA.CPI)

MODE CON CP SEL=852

LH C:\WINDOWS\COMMAND\KEYB YU,,C:\DOS\KEYBRD2.SYS

SET CLIPPER=E000

 

 

Prvi red: "@ECHO OFF" - iskljucuje se echo naredbi na ekranu.

 

Drugi red: "PATH C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\COMMAND;C:\UTIL;C:\BAT" - PATH vec

prema potrebi (ovisno o programima instaliranima na racunalu).

 

Treci red: "LH C:\WINDOWS\COMMAND\SHARE.EXE /L:500 /F:6000" - ucitava

se 16-bit locking manager. Ovaj je red OBAVEZAN bez obzira da li je racunalo

povezano u LAN ili ne. Vrijednosti u parametrima "/L:" i "/F:" ne bi

trebale biti manje od navedenih (ako se parametri uopce ne postave,

default je manji od navedenih vrijednosti). Jos jednom: SHARE.EXE je

obavezan bez obzira da li je instalirana mreza i bez obzira na vrstu

instalirane mreze.

 

Cetvrti red: "LH C:\WINDOWS\SMARTDRV.EXE A- B- /N /V 1024 1024" - ucitava se

16-bit disk-cache program. Usput, protivno tvrdnjama Microsoft-a, koristenje

16-bit disk-cache programa kao sto je SMARTDR.EXE opcenito ubrzava rad pod

Windows 9x i za Windows programe. Parametrima "A- B-" je odredjeno da se cache

ne odnosi na floppy-je. Parametrima "/N /V" je odredjeno da se cache-ira

i upisivanje (ne samo citanje), te da se tijekom inicijalizacije ispisuju

informacije. Parametrima "1024 1024" se definira kolicina koristenog RAM-a

i optimalna je kod racunala s 8 MB RAM-a. Ako je u racunalu 16 MB staviti

"2048 2048". Ako se ucitava pogonski program za CD-ROM (MSCDEX za 16-bit, tj.

da bi se omogucio pristup CD-ROM-u i kada se racunalo restarta u MS-DOS modu),

tada ovaj red treba biti nakon MSCDEX, primjer:

 

LH C:\WINDOWS\COMMAND\SHARE.EXE /L:500 /F:6000

LH C:\WINDOWS\COMMAND\MSCDEX /D:NESTO           ; ako je ugradjen CD-ROM

LH C:\WINDOWS\SMARTDRV.EXE A- B- /N /V 1024 1024

 

Peti, sesti i sedmi red: "MODE ..." i "LH KEYB ..." - definiraju se nasa

slova na ekranu i raspored nasih slova na tastaturi prema CP 852 (Latin II).

Prema potrebi zamijeniti s drugim parametrima i/ili programima.

 

Osmi red: "SET CLIPPER=E000" - ako na racunalu postoje programi pisani

u Clipper-u verzije Summer '87 ili 5.0x, tada treba staviti ovaj red (inace

ga treba izostaviti). Ako vec postoji red "SET CLIPPER= ..." tada treba

dodati "E000". Na primjer, vec postoji "SET CLIPPER=F45" i treba ga

promijeniti u "SET CLIPPER=F045;E000". Ako postoji "SET CLIPPER"

deklaracija s parametrima "R" i/ili "V" to moze drasticno degradirati

izvodjenje programa TG, pa to treba izbrisati (ali tada nece raditi

programi zbog kojih su te deklaracije stavljene).

 

Ako se koriste Lantastic ili Novell LAN-ovi, tada svakako treba

instalirati client SW za Windows 9x i program TG ne pozivati tako da

se racunalo restarta u MS-DOS modu (tada ne radi Windows 9x mrezni

client SW).

 

Ako se koristi Windows 9x LAN (NetBeui i sl.) i zeli se stampati na

mrezni printer tada obvezno treba napraviti "capture" za odgovarajuci

LPT port. Napomena: da bi se stampalo na mrezni printer DOS programi

se ne smiju pozivati tako da se racunalo restarta u MS-DOS modu

(tada mrezna redirekcija printera ne radi).

 

Kod Windows 9x se moze postaviti ikona na dektop tako da se formira

shortcut programa TG.EXE koji se nalazi u katalogu \TG. Nakon toga,

pritiskom na desno dugme od misa promijene se neke od opcija u

Properties (ostale opcije ostaviti prema default-u):

 

Program/Close on exit   - ukljuciti

Font/Bitmap only        - ukljuciti

Screen/Full-screen      - ukljuciti

Misc/Allow screen saver - iskljuciti

 

 

 

V. PODESAVANJE SUSTAVA ZA WINDOWS ME

====================================

 

U Windows ME vise ne postoje datoteke CONFIG.SYS i AUTOEXEC.BAT.

Kod prethodnih Windows-a 98 u navedenim datotekama su se od

obaveznih stvari zapravo nalazile samo dvije: definicija najveceg

broja istovremeno otvorenih datoteka u datoteci CONFIG.SYS i

definicija rasporeda nasih slova na ekranu i tastaturi.

 

Kod Windows ME raspored nasih slova definiraju sami Windows-i

sto znaci da nije vise moguce definirati nasa slova po staroj

CP 437, vec samo po novijoj CP 852. (Istini za volju, CP 437

se moze definirati ako za to koristimo kakav *.COM ili *.EXE

unutar batch datoteke za pozivanje programa.)

 

Sto se tice najveceg broja istovremeno otvorenih datoteka,

potrebno je u datoteci SYSTEM.INI (nalazi se u katalogu u kojem

se nalaze i sami Windows-i) u odjeljku [386Enh] dodati red

 

PerVMFiles=225

 

i restartati racunalo.

 

Kao i kod Windows 9x, moguce je postaviti ikonu za pozivanje

programa kojom se poziva ili direktno *.EXE ili posredno *.BAT

datoteka kojom se eventualno poziva program (za ikonu pogledati

tekst za Windows 9x).

 

 

 

VI. PODESAVANJE SUSTAVA ZA WINDOWS NT/2000/XP

=============================================

 

U Windows-ima NT/2000/XP se okolina za DOS programe (Command Prompt)

ne postavlja datotekama CONFIG.SYS i AUTOEXEC.BAT, vec datotekama

CONFIG.NT i AUTOEXEC.NT. Navedene datoteke se obicno nalaze unutar

sistemskog kataloga (po defaultu ili C:\WINDOWS ili C:\WINNT) u

podkatalogu \SYSTEM32 (dakle ili C:\WINDOWS\SYSTEM32 ili C:\WINNT\SYSTEM32).

Dovoljno je u CONFIG.NT promijeniti deklaraciju FILES=40 (40 je po

defaultu) u FILES=240. Nije potrebno restartati racunalo.

 

Kod Windows-a NT/2000/XP poziv programa treba provesti preko batch

datoteke. Pod pretpostavkom da se program TG.EXE nalazi u katalogu

C:\TG, batch datoteka TG.BAT bi mogla izgledati ovako:

 

@ECHO OFF

C:

CD\

MODE CON CP SELECT=852

MODE CON LINES=25

CD\TG

TG

CD\

 

Unutar batch datoteke mogu se postaviti i eventualno potrebne

deklaracije iz poglavlja VIII.

 

Na desktopu treba postaviti ikonu za pozivanje navedene TG.BAT

datoteke (ne direktno TG.EXE). U Properties od ikone treba

postaviti prikaz na Full-screen, a u Layout dijelu velicinu

buffer-a (broj redova) treba smanjiti sa 300 na 25.

 

 

 

VII. KONFIGURACIJA PROGRAMA

===========================

 

Po zavrsenoj optimizaciji racunala, te instalaciji programa, mozda

se ukaze potreba dodane konfiguracije programa s obzirom na vrstu

printer-a, format papira, raspored nasih slova i dr. To se moze

obaviti u meniju SISTEM - Konfiguracija. Raspored nasih slova za ekran

i tastaturu moze biti ili CP 852 (Latin II) ili prema HRN (tj.

stari standard prema JUS-u kojeg se cesto nepravilno oznacava

kao CP 437). Neovisno o tome koji je od ta dva standarda postavljen

za ekran i za tastaturu, program ce se automatski prilagoditi.

 

Po izboru opcija SISTEM i Konfiguracija zapocinje niz ekrana na

kojima se podesavaju razne postavke iz rada programa. Vazno je

na kraju tog slijeda (na zadnjem ekranu) izabrati opciju Zapamti.

Tek tada nastupaju izmjene u postavkama.

 

ASCII kodovi za printer: kodovi (naredbe) koje ce biti proslijedjene

printeru prije stampanja.

 

Za Epson kompatibilne printere savjetujemo:

27  120  0  27  80  18

 

Za Hewlett Packard printere kojima su nasa slova ugradjena po Latin II:

27  40  49  55  85

 

Kod rada u mrezi, mogucnost dodatnih postavki je u meniju SISTEM - Mreza.

Paznju treba obratiti na broj slogova pri dodavanje (inicijalno 50).

Ako se taj broj postavi na 1, tada ce program slogove dodavati jednog

po jednog, prema potrebi. Ako je broj veci od 1, tada ce program unaprijed

dodati taj broj slogova, zatvoriti datoteku, te je ponovo otvoriti.

Ponovno dodvanje slogova uslijediti ce tek kada se upotrijebe svi

unaprijed dodani slogovi. Takav nacin rada daje mnogo vecu sigurnost

ocuvanja novounesenih podataka prilikom nestanka struje i sl. No,

u trenutku dodavanja stavaka dolazi do primjetnog usporenja rada.

 

Napomena: kod rada u mrezi program nije u stanju detektirati

"neregularan" prekid rada, tj. nestanak napajanja i sl.

 

 

 

VIII. DODATNE POSTAVKE U DATOTECI AUTOEXEC.BAT

==============================================

 

Uz do sada navedeno, na rad programa mogu uticati i tzv.

sistemske promjenjive koje se mogu postaviti deklaracijom SET

unutar datoteke AUTOEXEC.BAT ili unutar batch datoteke kojom se

poziva program. Slijede neke od vaznijih:

 

SET TGNOLAN=Y    - ako postoji, program nece raditi mrezno, bez

                   obzira da li je instalirana mreza racunala

                   (u protivnom, program automatski detektira

                   postojanje mreze),

SET TGYESLAN=Y   - ako postoji, program ce raditi mrezno, bez

                   obzira da li je instalirana mreza racunala

                   (u protivnom, program automatski detektira

                   postojanje mreze),

SET TGMAKALK=Y   - ako postoji, prilikom unosa kalkulacije u veleprodaji,

                   moguce je definirati maloprodajnu cijenu koja ce se

                   koristiti prilikom prijenosa u program MA,

SET TGTRYNET=Y   - ako postoji, prilikom stampanja program prijelom

                   stranice formira uvijek kao da radi u mreznom okruzenju,

SET TGIMC=Y      - ako postoji, pri prijenosu u program SK broj dokumenta

                   formirati ce se od prvog lijevog i zadnjih pet znakova

                   broja dokumenta u programi TG (inace program koristi

                   prvih sest znakova),

SET A4=n         - ako postoji, n je broj redova za koliko treba skratiti

                   ispis,

SET NOTEBOOK=Y   - ako postoji, znaci da tastatura nema poseban numericki dio,

                   te program nece ukljuciti Num Lock i iskljuciti Caps Lock

                   prilikom startanja programa,

SET TGNAME=Y     - ako postoji, na izlaznim dokumentima (dostavnice/racuni)

                   nece se ispisivati naziv vec samo sifra artikla,

SET TGZAGL=N     - ako postoji, na ispisima se nece ispisivati zaglavlje,

SET TGDEM=Y      - ako postoji, prilikom izbora artikala za razduzivanje (samo

                   ako je nacin razduzivanja "po izboru") prikazivati ce se

                   cijene u paralelnoj valuti, a ne u kn,

SET TGRED=Y      - ne koristi se

SET TGDISP=txt   - ako postoji, prilikom tiskanja izlaznih racuna maloprodaje

                   na POS printeru, program ce korisiti i display za kupca

                   i to:

                   txt = 5220   - display tipa 5220 spojen u lanac s POS print

                   txt = FIRICH - display tipa FIRICH spojen u lanac s POS

                                  printerom (slicno kao 5220)

                   txt = 2100S1 - display tipa 2100 spojen na LPT1

                                  (spojen na COM port s preusmjerenim LPT1)

                   txt = 2100S2 - display tipa 2100 spojen na LPT2

                                  (spojen na COM port s preusmjerenim LPT2)

                   txt = 2100S3 - display tipa 2100 spojen na LPT3

                                  (spojen na COM port s preusmjerenim LPT3)

SET TGLRED=Y     - ako postoji, kod pronalazenja zadnjeg broja dokumenta

                   program uzima u obzir zadnja cetiri numerika u broju,

                   u protivnom u obzir se uzima datum dokumenta

SET TGNOLAST=Y   - ako postoji, program ne predlaze zadnji broj dokumenta

SET TGBORDER=Y   - ako postoji, ispisuje se okvir oko adrese kupca na racunima

SET TGBORDER=N   - ako postoji, ne ispisuje se okvir oko adrese kupca na rn

SET TGNICOLE=Y   - ako postoji, na racunima maloprodaje ispisuje se

                   jamstvo (garancija) za artikle na racunu

SET TGSBR=skl    - ako postoji, program predlaze za sifru skladista "skl"

                   a ne najmanju sifru skladista

SET TGLOM=skl    - ako postoji, program predlaze za "skl" sifru skladista

                   na kojem se zaduzuje staro lom zlato

SET TGNOOBR=Y    - ako postoji, prijenos maoprodajnih racuna u program FK

                   se nece obaviti po obrocima, nego u jednom iznosu

SET TGBAKAR=Y    - ako postoji, i u financijskoj maloprodaji ce se azurirati

                   datoteka trenutnih stanja artikala

SET TGEURO=Y     - ako postoji, kod prijenosa iz TG u FK datum ulaznog racuna

                   ne uzima se po datumu kalkulacije vec po datumu dokumenta

                   dobavljaca, ako je unesen

SET TGLUMINIS=Y  - ako postoji, racuni na kasi ne stampaju se na POS

                   stampacu, nego na obicnom stampacu (pola strane sa sifrom)

SET TGALFA=Y     - ako postoji, racuni na kasi ne stampaju se na POS

                   stampacu, nego na obicnom stampacu (cijela strana)

SET TGDUNATOV=Y  - ako postoji, racuni na kasi ne stampaju se na POS

                   stampacu, nego na obicnom stampacu (A5 uspravno)

SET TGSREDINA=Y  - ako postoji i ako je SET TGDUNATOV=Y, tada se racuni

                   na kasi (A5 uspravno) ne stampaju od lijevog ruba

                   papira, nego kao u sredini A4 papira po sirini

SET TGKRAINC=Y   - ako postoji, korisnici s prioritetom manjim od 7 (dakle

                   sa prioritetima 8 ili 9) nemaju pristupa u pregled

                   kalkulacija, veci prazan prostor na vrhu racuna

SET TGTELURA=Y   - ako postoji, na drugoj (trecoj, itd.) strani racuna ne

                   stampa se zaglavlje

SET TGBRACO=Y    - ako postoji, u meniju maloprodajnih i veleprodajnih

                   racuna ne postoji opcija "Izmjene"

SET TGFKDIR=dir  - ako postoji (primjer: SET TGFKDIR=E:\FK\FIRMA),

                   tada se "dir" uzima kao katalog programa Financijsko

                   knjigovodstvo

SET TGKEY=cccc   - ako postoji, znakovi iza znaka = se tretiraju kao da su

                   pritisnuti na tastaturi, tako da program moze po startanju

                   odmah izvrsiti naredbu definiranu navedenim znakovima

SET TGMENES=Y    - ako postoji na racunima u veleprodaji se ne ispisuje

                   "Osnovica 0%" vec "Neoporezivo", a prilikom prijenosa

                   u Salda-konti (Prijenos - SK) se u knjige I-RA ne

                   prenosi iznos u "Isporuke 0%" vec u "Ne podlijeze"

SET TGGIPS=Y     - ako postoji, ostavlja se veci prazan prostor na vrhu racuna

SET TGKASA=n     - ako postoji, i ako je n = 1 ili 2 ili 3 ili 4, definira

                   broj kase (najvise do 4)

SET TGMARINO=Y   - ako postoji, korisnik s najmanjim prioritetom (9) vise

                   ne moze mijenjati datum i broj racuna, sifru trgovine

                   i sifru kupca kod unosa novog racuna na kasi u financijskoj

                   maloprodaji, kao niti ponovno listati racune od prethodnih

                   dana

SET TGURAR=Y     - ako postoji, korisnici s prioritetom slabijim od 5

                   (prioriteti od 6 do 9) vise ne mogu brisati racune

                   i njihove stavke za sve racune koji su odstampani, u

                   protivnom brisanje bilo kojeg racuna je zabranjeno

                   za sve korisnike s prioritetom 9

SET TGACX=Y      - ako postoji, program kod restauracije podataka sa

                   disketa ne provjerava da li je promijenjena disketa

SET TGBRTVA=Y    - ako postoji, posebno oblikuje zaglavlje dostavnice/

                   racuna u veleprodaji (slicno kao SET TGKRAINC) i

                   koristi se zajedno sa SET TGKRAINC=Y

SET TGURAR=Y     - ako postoji, na veleprodajnom se racunu podrazumijeva

                   da je memorandum na svakoj stranici

SET TGVECOM=Y    - ako postoji, u prijenosu za WinLabel i kod opcije Diskont

                   za maloprodajni racun koristi se vanjska maloprodajna

                   cijena (SET TGMAKALK=Y)

SET TGELBA=Y     - ako postoji, napomena kod racuna i ponuda se stampa

                   sitnim slovima i sa sacuvanim rasporedom redova kao

                   kod unosa napomene

SET TGDYNAM=Y    - ako postoji, u robnoj maloprodaji se vodi evidencija

                   prodaje po kupcima po mjesecima

SET TGPUPIKO=Y   - ako postoji, na dnu R1 racuna ne stampaju se mjesta

                   za potpise

SET TGZEA=Y      - ako postoji, kod izrade R1 racuna iz zalihe maloprodaje,

                   pc bez PDV-a se ne zaokruzuje na dvije decimale

SET TGWAIT=n     - ako postoji, kod stampanja POS racuna na serijski POS

                   printer, nakon svakog reda dodaje se pauza u trajanju

                   od n sekundi, za n se preporuca n=0.5 do 0.7

SET TGADDROW=n   - ako postoji, kod stampanja POS racuna na POS printer,

                   na kraju racuna se dodaje n praznih redova (kod STAR

                   printera se preporuca n=2)

SET TGADDCOL=n   - ako postoji, kod stampanja POS racuna na POS printer,

                   s lijeve strane svakog reda se dodaje n praznih znakova

                   (cijeli racun se pomice za n stupaca u desno)

SET TGKIMI=Y     - ako postoji, kod racuna se ne moze mijenjati prodajna

                   cijena i popust, kod korisnika kojima je proritet =9

SET TGDROMON=Y   - ako postoji, kod racuna na kasi maloprodaje se ne postavlja

                   automatski sifra kupca kod svakog racuna

SET TGEDIT=Y     - ako postoji, napomena se u adresi stampa odmah iza

                   naziva kupca (veleprodajni racuni), a tekst na dnu

                   racuna se stampa podebljano

SET TGNEO=Y      - ako postoji, kod racuna veleprodaje se broj dokumenta tiska

                   jedan red nize i s manjim slovima

SET TGBELEKT=Y   - ako postoji, suma na racunu veleprodaje se stampa desno

                   poravnana

SET TGHALAPIR=Y  - ako postoji, racuni maloprodaje na pola strane sa sifrom

                   stampaju se s podacima za zlatare i bez vremena na

                   POS racunu

SET TGBEST=Y     - ako postoji, racuni na kasi ne stampaju se na POS

                   stampacu, nego na obicnom stampacu (A5 uspravno)

SET TGLPT=aaaa   - ako postoji, stampanje se preusmjerava u datoteku

                   aaaa (na primjer LPT1, proba.txt i sl.)

SET TGMAXRAB=nn  - koristi se samo ako je ukljuceno koristenje lozinki za

                   korisnike; ako NE postoji, tada korisnici s prioritetom

                   vecim on 7 (tj. s prioritetima 8 ili 9) smiju odobriti

                   rabat ili sconto do najvise 15%; ako postoji, tada je

                   najveci dopusteni rabat nn% (za korisnike s prioritetom

                   8 ili 9); korisnici s prioritetima od 0 do 7 nemaju

                   ogranicenja

SET TGANIMO=Y    - ako postoji, na ekranu kod prodaje u maloprodaji ("kasa"

                   i "diskont") pokazuju se cijene i vrijednosti i u valuti

SET TGINFO=txt   - ako postoji, tekst "txt" se ispisuje u naslovu ekrana za

                   info pult

SET TGPOS=c      - c moze biti S za Star, E za Epson, C za Citizen, P za

                   Poslink i M za Samsung POS stampac; ako postoji tada se

                   na taj nacin definira vrsta POS stampaca, a ne kroz

                   meni Osnovni podaci - Tekst - POS

SET TGVELE=Y     - ako postoji, iznos slovima koji se ispisuje na racunima,

                   ispisuje se bez razmaka izmedju rijeci

SET TGWINPRN=Y   - ako postoji, ispis se prilagodjava ispisu na WIN (GDI)

                   printere pomocu programa Printfil, treba takodjer

                   postaviti TGLPT=prn (prn je ime datoteke) i TGBORDER=N,

                   a program treba konfigurirati za Epson ESC/P printer

                   sa kodnom stranicom 852

SET TGHEMPL=n    - ako postoji, odredjuje lijevu marginu u broju stupaca

                   (n) kod tiskanja otpremnice za Hempelovu robu

SET TGHEMPT=n    - ako postoji, odredjuje gornju marginu u broju redova

                   (n) kod tiskanja otpremnice za Hempelovu robu

SET TGFRIGO=Y    - ako postoji, na veleprodajnim racunima se za dvije kolone

                   pomice ispis zaglavlja racuna

SET TGNOTIME=Y   - ako postoji, na POS racunima se ne stampa vrijeme

SET TGARA=Y      - ako postoji, u kalkulacijama maloprodaje dozvoljava se

                   nula za unos kolicine

SET TGRNAP=tt    - ako postoji, kod zaglavlja racuna veleprodaje tekst tt

                   se stavlja kao default u sifru napomene

SET TGRTXT="txt" - ako postoji, kod zaglavlja racuna veleprodaje tekst txt

                   se stavlja kao default u uvodni tekst, navodnici su

                   potrebni ako je txt sastavljen od vise rijeci

SET TGPNAP=tt    - ako postoji, kod zaglavlja ponuda veleprodaje tekst tt

                   se stavlja kao default u sifru napomene

SET TGPTXT="txt" - ako postoji, kod zaglavlja ponuda veleprodaje tekst txt

                   se stavlja kao default u uvodni tekst, navodnici su

                   potrebni ako je txt sastavljen od vise rijeci

SET TGVNAP=Y     - ako postoji, na dnu veleprodajnog racuna napomena se

                   stampa s 10 CPI, a ne s 20 CPI

SET TGNOVAGA=Y   - ako postoji, bar kodovi artikala koji pocinju znamenkom

                   2 ne tretiraju se prema standardu (kao kodovi sa vage),

                   vec se koriste kao obicni bar kodovi

SET TGMPCMAX=nn  - ako postoji, kod izrade maloprodajnih racuna u robnoj

                   maloprodaji putem opcije Diskont, cijene artikala se

                   automatski povecavaju za nn% (ako treba, koristi se

                   decimalna tocka)

SET TGEURDISP=Y  - ako postoji, kod izrade maloprodajnih racuna u robnoj

                   maloprodaji putem opcije Kasa, na display-u za kupce

                   ispisuje se cijena artikala i u kunama i u eurima

SET TGPOSPRN=ccc - ako postoji, kod ispisa maloprodajnih POS racuna

                   sadrzaj racuna sprema se i u datoteku ccc (na primjer,

                   ccc moze biti C:\RACUN.TXT ili slicno), svaki novi racun

                   brise prethodni sadrzaj datoteke ccc

SET TGSLOVA=N    - ako postoji, na racunima se ne ispisuje iznos u slovima

SET TGPOSCP=n    - ako postoji, definira kodnu stranicu za ispis maloprodajnih

                   racuna na POS printerima, n moze biti 4 za CP437, 8 za

                   CP852 ili A za ASCII (ispis bez HR slova, ispisuju se slova csz)

SET TGUG=Y       - ako postoji, kroz program se tekst "Financijska maloprodaja"

                   mijenja tekstom "Ugostiteljstvo"

 

 

 

IX. ESC NAREDBE ZA STAMPACE

===========================

 

 

IX.1. ESC/P KOMPATIBILNI STAMPACI

---------------------------------

Za ESC/P (Epson) kompatibilne stampace (radi se uglavnom o matricnim i

ink-jet stampacima) u postavkama stampaca (SISTEM - Konfiguracija)

preporuca se staviti slijedece ESC kodove:

 

 27  120  0  27  80  18  20

 

Pri tome kod "27 120 0" je naredba za izlazak iz NLQ u DRAFT nacin ispisa,

"27 80" je naredba za izlazak iz 12 CPI u 10 CPI nacin ispisa, "18" je

naredba za izlazak iz CONDENSED nacina ispisa i "20" je naredba za izlazak

iz EMPHASIZED nacina ispisa.

 

 

IX.2. PCL KOMPATIBILNI STAMPACI

-------------------------------

Za PCL (Hewlett Packard) kompatibilne stampace (radi se uglavnom o laserskim i

ink-jet stampacima) u postavkama stampaca (SISTEM - Konfiguracija)

preporuca se staviti slijedece ESC kodove:

 

 27  40  49  55  85

 

Navedena sekvenca ESC kodova postavlja stampac u Latin-2 (CP 852) raspored

nasih slova.

 

U slucaju da je stampac postavljen u proportional mode, tada treba probati

slijedece kodove:

 

 27  40 115  48  80  27  40  49  55  85

 

Slijedeci kodovi postavljaju 6 lpi spacing:

 

 27  38 108  54  68

 

 

 

IX.3. EPSON POS STAMPACI

------------------------

Za Epson POS stampace su slijedeci ESC kodovi (SISTEM - Cache):

- za otvaranje ladice:  27  112  1  10  40

- za rezanje papira:    27  105

 

 

IX.4. STAR POS STAMPACI

-----------------------

Za Star POS stampace su slijedeci ESC kodovi (SISTEM - Cache):

- za otvaranje ladice:  27  10  40  7

- za rezanje papira:    27  100  48

 

 

IX.5. CITIZEN POS STAMPACI

--------------------------

Za Citizen POS stampace su slijedeci ESC kodovi (SISTEM - Cache):

- za rezanje papira:    27  80  0

 

 

IX.6 POSLINK POS STAMPACI

-------------------------

Ovi kodovi su preneseni iz manual-a za Poslink termicke POS stampace

serije PP6000 - PP7000 (djelomicno emuliraju Epson ESC/POS standard):

- ukljucivanje HR fontova (CP 437):   27  82  15

- rezanje papira:                     27 105

- otvaranje ladice:                   27 112   1  30  30

- velicina slova:                     29  33   N

  gdje N moze biti:   sirina   dec      visina   dec

                        1        0        1        0

                        2       16        2        1

                        3       32        3        2

                        4       48        4        3

                        5       64        5        4

                        6       80        6        5

                        7       96        7        6

                        8      112        8        7

 

 

IX.7 SAMSUNG POS STAMPACI

-------------------------

Samsung termicki POS stampaci serije STP-102 (STP-102S serijski i

STP-102P paralelni) emuliraju Epsonove ESC kodove (Epson ESC/POS

standard), ali u jednom redu tiskaju samo 32 znaka. Napomena:

STP-102S i STP-102P imaju identicni prikljucak za spajanje na

racunalo: D25 zenski. STP-102P se na racunalo spaja kabelom

D25Z - D25Z 1:1.

 

Kod nekih Samsung stampaca (STP-131 na primjer) moguce je odrediti

na kojem pinu ce stampac proslijediti signal za otvaranje ladice, pa

u tom smislu treba isprobati:

 

- otvaranje ladice:    27 112  38  30  30

                       27 112  39  30  30

 

 

IX.8 ESC KODOVI ZA JOS NEKE POS STAMPACE

========================================

 

Za kodove pogledati na: http://pages.prodigy.net/daleharris/popopen.htm

 

                                                              rezanje papira

stampac                prva ladica        druga ladica       cijelo    djelom

-----------------------------------------------------------------------------

Axiohm A756            27,112,0,48,251    27,112,1,49,251    27,105

Axiohm A794            27,112,0,48,251    27,112,1,49,251    27,105

-----------------------------------------------------------------------------

Citizen CBM-210        7

Citizen CBM-220        7

Citizen CBM-230        27,112,0,50,250    27,112,1,50,250

Citizen CBM-231        27,112,0,50,250    27,112,1,50,250    27,105    27,109

Citizen CBM-232        27,112,0,50,250    27,112,1,50,250

Citizen CBM-233        27,112,0,50,250    27,112,1,50,250    27,105    27,109

Citizen CBM-253        27,112,0,50,250    27,112,1,50,250    27,105

Citizen CBM-262        27,112,0,50,250    27,112,1,50,250    27,105    27,109

Citizen CBM-291                                              27,105    27,109

Citizen CBM-293                                              27,105    27,109

Citizen CBM-1000       27,112,0,50,250    27,112,1,50,250              27,109

Citizen CBM-1000 II    27,112,0,50,250    27,112,1,50,250              27,109

Citizen iDP-460        7                                               27,109

Citizen iDP-3210       27,112,0,50,250    27,112,1,50,250    27,105    27,109

Citizen iDP-3240       27,112,0,50,250    27,112,1,50,250              27,109

Citizen iDP-3310       7

Citizen iDP-3410       7

Citizen iDP-3420       7

Citizen iDP-3421       7

Citizen iDP-3423       7

Citizen iDP-3530       7

Citizen iDP-3535       7

Citizen iDP-3540       7

Citizen iDP-3541       7

Citizen iDP-3545       7

Citizen iDP-3546       7

Citizen iDP-3550       7

Citizen iDP-3551       7

Citizen PPU-2310                                             27,105    27,109

Citizen ???                                                  27,80,0

-----------------------------------------------------------------------------

Epson M51PD            27,112,0,25,250

Epson M665A            27,112,48,55,121

Epson TM-T80P          27,112,0,25,250

Epson TM-T88III        27,112,0,25,250    27,112,0,64,240

Epson TM-U200D         27,112,0,25,250    27,112,0,64,240

Epson TM-U200          27,112,0,25,250

Epson TM-U210PD        27,112,0,25,250    27,112,0,75,250

Epson TM-U220A         27,112,0,25,250    27,112,0,75,250

Epson TM-U220PD        27,112,0,25,250    27,112,0,75,250

Epson TM-U295          27,112,0,25,250

Epson TM-U300A         27,112,0,25,250                       27,105

Epson TM-U300PD        27,112,0,25,250

Epson TM-U375          27,112,0,25,250

Epson TM-T883P         27,112,0,25,250

Epson TM-H6000         27,112,48,55,121

Epson ???              27,112,48,55,121

Epson ???              27,112,1,10,40                        27,105

-----------------------------------------------------------------------------

IBM 4610               7

-----------------------------------------------------------------------------

Ithaca PcOS 51         27,112,0,25,250

Ithaca PcOS 52         27,112,0,25,250

Ithaca 150             27,120,1

-----------------------------------------------------------------------------

Poslink PP6000         27,112,1,30,30                        27,105

Poslink PP7000         27,112,1,30,30                        27,105

-----------------------------------------------------------------------------

Samsung SRP-270        27,112,0,25,250

Samsung SRP-270A       27,112,0,64,240

Samsung SRP-270AP      27,112,48,55,121

Samsung SRP-350        27,112,0,25,250

Samsung STP-131P       27,112,38,30,30    27,112,39,30,30    27,105

-----------------------------------------------------------------------------

Star ???               27,7,11,55,7

Star ???               27,10,40,7                            27,100,48

-----------------------------------------------------------------------------

TEC RKP300             27,112,0,100,250                      27 105

TEC DRJST-51           27,112,0,100,250                      27 105

-----------------------------------------------------------------------------

Toshiba SX2100         27,112,32,55,255

-----------------------------------------------------------------------------

 

 

 

X. KAKO STUPITI U KONTAKT SA AUTORIMA

=====================================

 

TORUS d.o.o.

Eugena Kumicica 11

HR-51000 RIJEKA

 

pokretni telefon:   091 1257 399

telefaks:           051 424 236

e-mail:             torus@ri.t-com.hr 

|Početna strana||Ponuda, cjenik||Baza znanja||Nove inačice||Druge stranice||Foto galerija||Kontakt|